Hoppa till sidans innehåll
Seurahuone ja kylpylä 1900-luvun alussa. Societetshuset och Hangö bad i början på 1900-talet. The restaurant building and the spa buildling in the early 1900s.

Historia

800–1050
800–1050
Vikingar seglar via Hangö. År 1924 hittades i Västra hamnen ett armband som sedermera donerats till Nationalmuseet. Bild: Nationalmuseet
1500-talet
1500-talet

Hangö udd nämns första gången i en skriftlig källa. Danskarna hade erövrat Reval, det vill säga Tallinn och de behövde uppgifter om en säker sjörutt från Danmark till Tallinn. Rutten gick via Hangö udd. Hangö hade redan då två namn; det finska Cumiupe och det svenska Hangethe. I kartan nämndes också Lowicsund, det vill säga Tvärminne.

1568
1568

Claes Fleming besöker Gäddtarmen och hans ståtliga vapen inristas i berget, såsom hundratals andra personers namn eller vapen som på 1500–1700-talen varit på väg till Baltikum.

1631
1631

Första omnämnandet av ett kapell i nuvarande Kapellhamnen. Kapellet är dock troligtvis från 1400-talet. Dess noggranna plats än okänd, men 2006 hittades kapellets gravgård. År 1935 reste Hembygdsforskningens vänner i Hangö ett minnesmärkte på det ställe där man antar att kapellet funnits.

1647
1647

Hans Hanssons karta över Hangöby är från detta år. I byn fanns fem gårdar och åkrar samt betesmarker är noggrant utmärkta för beskattningen.

27 juli 1714
27 juli 1714

Slaget vid Rilax äger rum norr om Hangö udd. Detta är den ryska flottans första seger mot Sverige. År 1964 präglas en medalj till minnet av den svenska flottans härförare Nils Ehrenskiöld.

1748
1748

I Hangöby finns fortfarande fem gårdar vars marker har indelats i tegar så att varje gård har smala områden av varje fält. Kartan är ritad av Hans Fattenborg.

1754
A. Ehrensvärdin kallionhakkaus vuodelta 1821 Hauensuolella. A. Ehrensvärds inristning från 1821 på Gäddtarmen. A.Ehrensvärdin kaiverrus vuodelta 1821 on the cliffs of Gäddtarmen.

Augustin Ehrensvärd leder en grupp vars uppgift är att utforska vattnen kring Hangö med tanke på en möjlig fästning. En fästning planerades utöver Hangö udd också utanför Helsingfors, dit man sedermera grundade Sveaborg.

1790-talet
Gustavsvärnin rauniot. Gustavsvärns ruiner. The ruins of Gustavsvärn.

Bestående befästningar börjar byggas på Hangö udd efter Gustav III:s ryska krig tar slut 1790. Tre holmar på uddens södra sida befästs och de får namnen: Gustafsvärn, Gustaf Adolf och Meijerfeldt. På fastlandet byggs dessutom en befästning på Drottningberg.

1855
1855

Engelsmännen fäller träd på Tulludden i en linje för att kunna segla i dessa vatten under Krimkriget (1853–1856) då alla sjömärken avlägsnats. Ryssarna spränger själva fästningarna.

8 Oktober 1873
8 Oktober 1873

Hangö–Hyvingebanan öppnas efter över tio års planeringsarbeten. Järnvägen är privat men verksamheten går på förlust och banan säljs till staten 1875.

1873
1873

Hangö hamn tas i bruk. Detta är Finlands första vinterhamn och förväntningarna är höga.

10 januari 1874
Hangon ensimmäinen asemakaava 1874. Hangös första stadsplan 1874. The first city plan of Hanko from 1874.
Hangö stad grundas på ett litet område söder om järnvägen.
15 December 1877
Höyrylaiva Express II Tukholman edustalla. Ångbåten Express II vid Stockholm. Steamship Expres II in Stockholm.

Fartyget Express som klarar sig i isarna börja trafikera mellan Hangö och Stockholm. Fartyget fraktar post och passagerare.

1879
1879

Hangö har haft i redan sex år en vinterhamn, men det behövs verksamhet också på sommaren så man bygger en badanstalt som ägs av staden.

1880-talet
1880-talet

Hangö ångsåg och snickeri grundas. De tillverkar flera av villorna i Hangö.

1886
1886

Granit Ab grundas. Granit bryts och bearbetas vid Drottningberg och det förs både till Helsingfors och Sankt Petersburg.

1890
1890

Så här ser Societetshuset eller nuförtiden Casino ut vid landets mest fashionabla badanstalt. Utanför Societetshuset kan man spela krocket och tennis.

1890
Mannerin konepaja rakentaa radiomaston. Kuvassa näkyy sekä tehdas- että asuinrakennuksia. Manners mekaniska verkstad bygger en radiomast. På bilden både fabriks- och bostadshus. The Manner mechanical workshop buildling a radio mast. There's both factory and dwelling houses in the picture.

Manners mekaniska verkstad grundas. De har tillverkat bland annat Hangö kexburkar. Nuförtiden tillverkas transporthjul.

1890-talet
Vesihoitoja Hangon kylpylässä. Vattenbehandlingar i Hangö bad. Water treatments in the spa of Hanko.

Den viktigaste delen av badanstaltens verksamhet är de dagliga baden endera inne i badhuset eller i ett omgärdat område i havet. Kurerna varierar beroende på vad som ska botas. Vattnet är dock det viktigaste botemedlet.

1892
Hangon kirkko ja raatihuonentorin puisto 1890-luvulla. Hangö kyrka och rådhustorgets park på 1890-talet. The church of Hanko and the park in the 1890s.

Hangö kyrka som ritats av Jac. Ahrenberg invigs.

1893
Oy Forcit Ab

Finska Forcit-Dynamit Ab grundas. De tillverkar fortfarande sprängämnen.

1895
Hangon ortodoksinen kirkko. Hangö ortodoxa kyrka. The orthodox church of Hanko.

Hangö ortodoxa kyrka byggs för ryska badgäster.

1902
Siirtolaisia hangon siirtolaishotellin edustalla. Emigranter framför Hangös emigranthotell. Emigrants in front of the emigrant hotel in Hanko.

Cirka 23 000 emigranter far via Hangö till Nordamerika. Samma år blir Finska Ångfartygsaktiebolagets (FÅA) emigranthotell på Boulevarden färdigt.

1902
Tvärminnen eläintieteellinen asema. Tvärminne zoologiska station. Tvärminne zoological station.

Tvärminne zoologiska station grundas. Här forskas fortfarande i Hangös mångsidiga natur.

1906
1906

Detta och följande år far via Hangö 30 000 ryska judar som emigranter till Nordamerika. Finska Ångfartygsaktiebolaget har ett eget hotell för dem i hörnet av Nycandergatan och Högbergsgatan.

1909
Hangon ensimmäinen museo Fohlinin tupa. Pieni tupa mansardikatolla. Vieraita kuistilla. Hangös första museum, Fohlinska stugan. Gäster på trappan. The first museum, the Fohlin cottage. Guests standing outside the door.

Hangö museum grundas. Grunden utgörs av Hembygdsforskningens vänner i Hangö som vill ta tillvara gammal kunskap och föremål från Hangö.

1909
Voimakasiini ja junaratoja. Smörmagasiner och järnvägsspår. The butter magasine and railway tracks.

Smörmagasinet tas i bruk. Smöret är ett av de viktigaste exportvarorna via Hangö.

8 Juni 1910
Seurahuone ja kylpylä 1900-luvun alussa. Societetshuset och Hangö bad i början på 1900-talet. The restaurant building and the spa buildling in the early 1900s.

Äntligen öppnas den nyrenoverade och förstorade badanstalten samt Casinot. Nu kan man komma till Hangö badanstalt och vila upp sig i sex veckor.

1910
Hangö Kex -mainos. Hangö Kex -reklam. Hangö Kex ad.

Hangö kexfabrik grundas. Här tillverkas de välkända leende Hangökexen ända till 1940.

1910
Hangon vanha vesitorni. Hangös gamla vattentorn. The old water tower of Hanko.

Finlands första vattentorn det vill säga Hangö vattentorn blir färdigt.

1 augusti 1914
Tuhoutunut rakennus Hangon satamassa. En förstörd byggnad i Hangö hamn. A destroyed building inthe port of Hanko.

Första världskriget börjar och de ryska badgästerna far snabbt iväg. Hangö är ett stängt militärområde 1916–1917.

3 april 1918
3 april 1918

De tyska trupperna lanstiger i Hangö och de röda styrkorna flyr staden. Finlands inbördeskrig började 27 januari

1919-1935
Neljän tuulen tupa 1920-luvulla. Vieraita lähdössä pois. De fyra vindarnas hus på 1920-talet. Gäster på vä bort. The House of the Four Winds in the 1920s. Café guests leaving.

General Mannerheim är skriven i Hangö. Åren 1927–1933 äger han kaféet De fyra vindarnas hus.

6 maj 1921
Vapauspatsaan vihkimistilaisuus. Suuri väkijoukko sekä patsaan luona että kallioilla. Frihetsstatyn invigs. Den stor samling människor både kring statyn och på klpiporna. The Freedom monument is revealed. A crowd has gathered around the statue and on the cliffs.

Frihetsstatyn avtäcks till minne av tyskarnas landstigning.

1920-talet
Suomalaisia siirtolaisia. Yhdessä kuva nainen Suomessa ja toisessa kuvassa nainen on USA:ssa ystävättärensä kanssa. Två bilder på emigranter. På den ena bilden är kvinnan i Finland och på den andra i USA tillsammans med en väninna. Two picutres of emigrants. In the first picture the emigrant is pictured in Finland and other in USA together with a friend.

En emigrant från Hangö har fotograferats på sin hemtrappa och senare skickar hon en bild av sig själv från USA, för att visa hur bra det går för henne.

1926
Hangon vanha kaupungintalo ja sen edustalla oleva puisto. Nainen istuu penkillä. Hangös gamla stadshus oh arken framförden. En kvinna sitter på en bänk. The old town hall of Hanko and the park in front of it. A woman sits on a bench.

Hangö stadshus blir färdigt.

1927
Plagenin ranta 1920-luvulla. Ranta on täynnä ihmisiä ja uimakoppeja. Taustalla korkea liukumäki. Plagenstranden på 1920-talet. Strand är fylld med människor och badhyttar. I bakgrunden en hög rutschkana. The Plagen beach in the 1920s. The beach is filled with people and beach cabins. A tall slide in the background.

Rutschbanan vid Plages tas i bruk. Man åker ner för den med kokosmattor och den passar bättre för vuxna än för barn. Det är på mode att ha solbränna.

30 november 1939
Hankolaiset ovat kokoontuneet katsomaan pommin tekemää kuoppaa ratapihalla vuonna 1939. Taustalla näkyy vanha rautatieasema, vanha vesitorni ja muita rakennuksia. Hangöborna står samlade kring en grop som en bomb har lämnat på bangården 1939. I bakgrunden syns den gamla järnvägsstationen, det gamla vattentornet och andra byggnader. Residents of Hanko have gathered around a pit left by a bomb in the railway yard in 939. In the background you can see the old railway statoin, the old water tower and other buildlings.

Vinterkriget börjar och Hangö bombas redan första dagen.

13 mars 1940
Ratakatu maaliskuussa 1940. Käynnissä on evakuointi ja kadulla seisoo kuorma-autoja, jotk aovat täynnä tavaraa. Tausta kauppoja. Bangatan i mars 1940. Hangö evakueras och på gatan står flera lastbilar fullpackade med möbler och saker. I bakgrunden butiksbyggnader. Ratakatu in March 1940. Hanko is being evacuated and on the road are several trucks packed with furniture. In the background business buildings.

Hangö hyrs som flottbas till Sovjetunionen i 30 år. Hangöborna har tio dagar på sig att evakuera staden.

4 december 1941
Venäläinen perhe pöydän ympärillä Hangossa 1940-luvulla. Pöydällä on leipiä, pulloja ja kahvikuppeja. Seurueessa on sekä aikuisia että lapsia. En rysk familj kring ett bord i Hangö på 1940-talet. På bordet står bröd, flaskor och kaffekoppar. I sällskapet ingår både vuxna och barn. A russian family sits by a table in Hanko in the 1940s. On the table are bread, bottles and coffe cups. There are both children and adults on the picture.

Ryssarna i tysthet lämnat staden och Hangö är återigen finländskt.

1942
Punkkeri, jota ympäröi piikkilanka. Taustalla Regattahotelli. On lumista. En bunker som omringas av taggtråd. I bakgrunden hotell Regatta. Det är snö på marken. A bunker surrounded with barb wire. In the background the Regatta hotel. There's snow.

Återuppbyggandet av Hangö börjar. Stadshuset och vattentornet har förstörts och 80 % av byggnaderna har skadats.

1954
Hyvonin tekstiilitehtaassa. Naiset ompelevat vaatteita. I Hyvons textilfabrik. Kvinnor syr kläder på maskin. The textile factory Hyvon. Women sewing clothes.

Hyvon Kudeneule Oy grundas i Hangö. Här tillverkas bland annat herrunderkläder ända till 1977.

1961
Rauta- ja terästehadas Koverhar. Kuvassa on monta erilaista rakennusta. Järn- och stålverket Koverhar. På bilden syns flera byggnader. The iron and steel works of Koverhar. The picture show several different buildings.

Oy Koverhar Ab börjar sin verksamhet. Tio år senare börjar man tillverka stål, verksamheten upphör 2012.

1969
Kaksi hinausvenettä vetää Koneen proomua, jossa seisoo neljä identtistä satamanosturia. Två bogserbåtar drar Kones pråm på vilken det står fyra identiska hamnlyftkranar. Two tugboat transporting a barge with four identical harbor cranes.

Krantillverkaren Kone Oy börjar sin verksamhet. Kranar förs runt hela världen. Verksamheten upphör 1987.

1974
Hangon satama, jossa lasti paperirullia odottavat siirtoa sisään laivaan. Hangö hamn där en last med stora pappersrullar väntar på att bi förflyttade in i ett fartyg. The port of Hanko, where big paper rolls are about to be loaded into a boat.

Hangö stad inlöser den statsägda hamnen för en miljon mark.

1977
Rivitaloalue Lappohjassa. Edustalla kyltti "Oy Koverhar Ab Sågars". Ett radhusområde i Lappvik. Framtill en skylt "Oy Koverhar Ab Sågars". Rowhouses in Lappohja. In front a sign "Oy Koverhar Ab Sågars".
Till Hangö stad ansluts Tvärminne från Ekenäs landskommun, Lappvik från Tenala kommun samt Täktom och Sandö från Bromarv kommun.
2002
Sotilaat vannovat valaa Hangon eteläkärjellä. Soldater svär ed på Hangös sydspets. Soldiers swearing an oath on the southern tip of Hanko.

Hangö kustbatteri läggs ner efter att ha verkat i staden sedan 1921.

2008
Hiekkaa ja mäntyjä Tvärminnessä. Sand och tallar i Tvärminne. Sand and pine trees in Tvärminne.

Hangö nationella stadspark grundas.