Hoppa till sidans innehåll
Kirjo-ommeltu kukka häätossujen päällä. Broderad blomranka på en brudtoffla. Embroidered flowers on a bridal slipper.

Samlingarna

Hangö museum har intressanta föremåls- och bildsamlingar samt arkivmaterial.

Föremåls­samlingarna

Vad kan man hitta i Hangö museums samlingar? Snarare kan man fråga sig vad som inte finns. Vi har nästan 14 000 föremål i våra samlingar som berättar om Hangös historia.

När museets grundande förening Hembygdsforskningens vänner i Hangö började samla in föremål 1907 ville man ta tillvara det försvinnande agrarsamhället. Med tacksamhet tog man emot alla gamla föremål från Hangö, Bromarv och Kimito. Det kom också föremål från borgarhem. Intresset för arbetarbefolkningen var mindre fastän det i Hangö fanns en betydande mängd stenarbetare, järnvägsarbetare och hamnarbetare. Museets föremål klarade av evakueringen 1940–1942, men en del föremål försvann.

Adelaidesamlingen

Museet har en betydande delsamling Adelaide i vilken ingår kläder som tillhört släkterna Armfelt, Bergenheim och Sundblom från slutet av 1700-talet till 1930-talet.

Samlingen består av cirka 500 föremål som Hildegard Svanbäck donerade till museet 1994. Samlingen har senare utökats av Hildegard Svanbäcks systerdotter Margit Holmberg från Åland. Till donationen hör främst damkläder från sex generationer. De äldsta textilierna är från slutet av 1700-talet och de nyaste från 1930-talet. Damers klädmode i över hundra år med dess olika strömningar finns därmed representerad i samlingen. Förutom modeutvecklingen följs levnadshistorierna för de kvinnor som använt dräkterna.

Samlingen berättar också om kvinnan som bevarare av kultur. Thecla Ekestubbe packade ner textilierna första gången i slutet av 1800-talet och Dordi Sundblom en andra gång under andra världskriget.

Hangö museums bildsamlingar

Hangö museums bildsamlingar innehåller ca 60 000 bilder och negativ, och de är tillgängliga för forskare och intresserade via personalen på museet. De äldsta härstammar från slutet på 1800-talet och de nyaste fotograferar vi själv. Bildsamlingarna ger en insyn i hur staden har växt och förändrats under denna tid, samtidigt som motivvalen berättar om sin egen tids intressen.

Fotoalbum ur Hangö museums samlingar.

Upplev Hangö genom bilderna

Hangö museums bildsamlingar dokumenterar inte endast platser och personer, utan också aktiviteter och liv i allmänhet. Den enskilt största donationen till bildsamlingarna skedde åren 2009 och 2011 då fotografen Raimo Kuittinen gav hela sin produktion till museet, över 35 000 bilder och negativ. Han hade dokumenterat livet i Hangö sedan slutet på 1950-talet, och med väl bevarade dagböcker är helheten slående.

Framtiden

Hangö museums bildsamlingar digitaliseras tillsammans med föremålssamlingarna. Genom det här arbetet kommer bild- och föremålssamlingarna att vara tillgängligare i framtiden.

Arkiv och bibliotek

Museets arkiv och bibliotek är stängt för tillfället medan Hangö museum flyttar till nya utrymmen på Långgatan 17.

I arkivet kan man bekanta sig med intressant material. Vi lånar inte ut materialet. Vi bevarar material som har med Hangös lokalhistoria att göra samt medborgar- och föreningsverksamhet. I vårt lilla bibliotek har vi också litteratur som handlar om museibranschen och historia. Arkivet och biblioteket är inte tillgängliga digitalt. Ta kontakt med museipersonalen om du önskar hitta något material.

Foto ur Hangö museums samlingar.

Nutids­dokumentation

Hangö museum strävar till att också samla in material om nutiden, så att man om hundra år har kunskap om hurdant Hangö var i början av 2000-talet. Vi är med i det nationella dokumenteringsnätverket TAKO. Hangö museum ansvarar för dokumenteringen av tvåspråkigheten i Hangö samt turismen i Hangö.

Utförda dokumentationer:

  • En svenskspråkig familjs vardag i Hangö (2011)
  • Privatinkvartering i Hangö (2012)
  • Högstadieelevers åsikter om tvåspråkigheten (2012)
  • Användande av mobilteknologi i båtlivet (2014)
  • Kommunala tjänster i Lappvik (2015)
  • Hangö hamn och dess logistik (2015)
  • Service vid Hangö hälsocentral (2017–2018)

Forskning av samlingarna

Museet vill erbjuda forskare, intresserade av historiska dräkter och studerande en möjlighet att komma och bekanta sig med dräktsamlingarna.

Hangö museum är med och utarbetar Samlingsmagasin Leira som finns i Ekenäs och som utvecklas till ett öppet magasin. Vi försöker nu göra dräktsamlingarna mera tillgängliga genom att man på beställning kan bekanta sig med Leira.

Om du är intresserad att bekanta dig med våra samlingar, var i kontakt med vår amanuens Linda Svennblad.

Foto ur Hangö museums samlingar.

Donationer

Museets samlingar utökas främst genom donationer. Hangö museum tar emot donationer som passar i utökningsplanerna. Hangö museum följer Västra Nylands professionella museers samlingspolitiska program. Hangö museum är speciellt intresserat av föremål, bilder och arkivmaterial som handlar om Hangös lokalhistoria, tvåspråkighet och 1990-talet.

Om du vill donera föremål, bilder eller arkivmaterial till museets samlingar, ta kontakt med personalen per e-post. Bifoga uppgifterna om materialet som du tänker donera samt helst också några bilder. Du kan också hämta föremål till museets kontor, men vi rekommenderar att du först är i kontakt med oss per telefon.

Bild: Nationalmuseet